King’s Kids 2023 zoekt jou

Op 23, 24 & 25 oktober is het weer zo ver, King’s Kids Pekela! Het programma zit weer vol met
muziek, toneel, workshops en andere leuke activiteiten! Wij hopen dat wij op deze dagen weer
enorm veel kinderen mogen ontmoeten om er samen één groot feest van te maken! Ben jij er dit jaar
bij?!


Wanneer: 23, 24 & 25 oktober van 09.30 uur tot 12.00 uur (Zaal open vanaf 09.15 uur)
Waar: Dorpshuis ‘De Kiepe’, Meidoornlaan 88 in Nieuwe Pekela


Tijdens dit evenement hebben wij op verschillende manieren hulp nodig. Het gaat hierbij om veel
praktische hulp, maar ook financiële hulp is hard nodig. Het werk van King’s Kids wordt volledig
betaald vanuit giften van bedrijven en particulieren, dit jaar hebben wij ongeveer €3000 nodig voor
het programma. Wilt u ons financieel ondersteunen? Dat kan op verschillende manieren.


Ondersteunen?
Overmaken:
IBAN: NL95 INGB 0009 1494 84
t.n.v.: Stichting King’s Kids Pekela
o.v.v.: Gift King’s Kids 2022
Contant:
Contante giften zijn ook welkom, dit is af te geven aan de organisatie: Trudy Wijnands, Karlein
Westra, Koen Sterenborg of Dennis Westra


Giften mogen ook worden afgegeven op het volgende adres: A. Reijndersstraat B39, Nieuwe Pekela
Naast de financiële ondersteuning hebben wij ook veel medewerkers nodig! Het gaat dan om
groepsleiding, workshopleiders, oppassers en vele andere kleine zaken. Wil jij, wilt u graag
meewerken? Dat kan! Neem dan contact op met: Dennis Westra (06-12089300).

Alvast bedankt voor uw en jouw hulp op welke manier dan ook!